Livestream Eurovisie Songfestival gebarentaal

Het Eurovisie Songfestival zal dit jaar via een livestream rechtstreeks getolkt worden in Nederlandse gebarentaal. Dit is een initiatief van Muziektolk hoort erbij, die muziek beter toegankelijk wil maken voor doven, slechthorenden en andere gebarentaalvaardigen.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een groep tolken Nederlandse gebarentaal met de specialisatie muziektolk en van Dove en Slechthorenden signdancers.

De groep beschikt zelf niet over de beelden van het songfestival en adviseert kijkers daarom om gebruik te maken van twee schermen, één scherm met de reguliere televisie-uitzending en één scherm voor de vertaling in Nederlandse gebarentaal.

Meer informatie hierover is te vinden op de facebookpagina van Muziektolk hoort erbij. Daar zal vanavond ook de link naar de livestream te vinden zijn.

Terug naar het overzichtGepubliceerd op: 8-5-2018