San Marino en EBU praten verder over stemsysteem

3-5-2017: De omroep van San Marino is nog steeds in overleg met de European Broadcasting Union (EBU) over aanpassingen in het stemsysteem dat bij het Eurovisie Songfestival gebruikt wordt. Dat vertelde de San Marinese delegatieleider na afloop van de repetitie van het land. Omdat het land geen apart telefoonnetwerk heeft, inwoners van het land maken gebruik van het Italiaanse telefoonnet, kan het land geen eigen telefoonstemming organiseren en sinds vorig jaar betekent dit dat het televoting deel van de San Marinese punten wordt bepaald door een gemiddelde van de in een aantal andere landen uitgebrachte stemmen. In eerdere jaren was het nog mogelijk om de punten van het land volledig door een publieksjury te laten bepalen.

Voor de omroep van San Marino reden om bezwaar te maken en voor te stellen om de publiekspunten te laten bepalen door een representatief panel van kijkers die via het internet hun stem uitbrengen, zodat de San Marinese punten voortaan weer echt uit het land zelf komen, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan de eis om een deel van de punten te laten toekennen door professionals en een deel door de televisiekijkers.

De EBU bleek begrip te hebben voor de gedachte achter het voorstel, maar wees het toch af omdat volgens het voorstel de leden van het publiekspanel meerdere landen zouden moeten beoordelen, waardoor het karakter van de stemming toch te veel zou afwijken van televoting, waar kijkers de mogelijkheid hebben slechts op één lied te stemmen. Het organiseren van een publiekspanel waarbij elke deelnemer slechts op één land stemt is echter lastiger te organiseren omdat het aantal deelnemers dan veel groter moet zijn om tot een representatieve uitslag te komen.

Voor dit jaar blijft het stemsysteem dus hetzelfde als afgelopen jaar maar er wordt nog gestudeerd op mogelijke oplossingen die vanaf 2018 meer recht moeten doen aan de San Marinese stem.

Terug naar het overzicht.