EBU past presentatie puntentelling aan

Tijdens het Eurovisie Songfestival van 2019 zullen de punten die door de kijkers door middel van televoting zijn uitgebracht op een andere manier gepresenteerd worden dan de afgelopen paar jaar gebruikelijk was. Sinds 2016 werden de jurypunten en de televotingpunten los van elkaar bekend gemaakt. Dat blijft zo. Maar de volgorde waarop de aan elke finalist toegekende televotingpunten worden voorgelezen en toegevoegd aan het scorebord verandert. De afgelopen jaren werd begonnen met het land dat het kleinste aantal televotingpunten had behaald en geŽindigd met het land met het grootste aantal televotingpunten. Dit jaar wordt begonnen met het land dat na de jurystemming onderaan op het scorebord staat en wordt geŽindigd met het land dat door de jury's bovenaan is gezet. 
 
Doel van deze wijziging is het bekend maken van de punten nog spannender te maken. Een nadeel van het oude systeem was dat al bekend was dat de nog niet genoemde landen in elk geval meer punten hadden gekregen dan de al wel genoemde landen. In het nieuwe systeem blijft het voor elk land volledig onbekend hoeveel punten het krijgt tot het moment dat het land aan de beurt is.
 
Tevens wordt het nadeel van het in de afgelopen jaren gebruikte systeem ondervangen dat de nummer twee van de televoting eerder genoemd werd dan de uiteindelijke winnaar, hetgeen enige afbreuk deed aan het ďen de winnaar isÖ-momentĒ. 

Een ander nadeel van het oude systeem was dat de presentatie neerkwam op een afvalrace waarbij steeds het land werd genoemd dat het slechts had gescoord van de landen die nog in de race waren, in het nieuwe systeem is een positievere presentatie van de punten mogelijk. Daar komt bij dat het aftellen naar de nummer ťťn van de televoting er toe leidde dat de nadruk meer kwam te liggen op de televotinguitslag als losstaande ranglijst, hetgeen ten koste ging van de aandacht voor de  totaalstand en de uiteindelijke songfestivalwinnaar. Door dit aftelsysteem los te laten kan de focus weer meer op de einduitslag komen te liggen.

Door te eindigen met de televotingpunten landen die bij de jury's het hoogst geŽindigd zijn, blijft het tot het eind spannend wie er in Tel Aviv met de winst vandoor zal gaan. Terug naar het overzichtGepubliceerd op: 2-4-2019