EBU staat onder voorwaarden vooraf opgenomen zangpartijen toe

Op 18 juni kondigde de EBU belangrijke wijzigingen aan van de regels die van toepassing zijn op het komende Eurovisie Songfestival.†

Het afgelasten van het festival in 2020 was volgens de nieuwe executive supervisor van de EBU, Martin ÷sterdahl, een kwestie van eens, maar nooit meer. De producers van het songfestival krijgen volgens de nieuwe regels meer ruimte om, als de omstandigheden daarom vragen, het format van de show aan te passen en alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te garanderen dat het festival door kan gaan en een nieuwe winnaar gekroond kan worden.†

Een andere opvallende wijziging betreft het bij wijze van experiment onder voorwaarden toestaan van zangstemmen op de vooraf opgenomen muziektape die bij de uitvoering van een lied wordt afgespeeld. Tot nu toe gold de regel dat alle zang live uitgevoerd moest worden en op de tape alleen instrumenten te horen mochten zijn. In Rotterdam wordt bij wijze van experiment ruimte geboden aan de deelnemende landen om op de vooraf opgenomen muziektape ook achtergrondzang op te nemen. Hierdoor kunnen landen met een lied waar achtergrondzang in voorkomt met een kleinere delegatie komen of zij kunnen er voor kiezen extra dansers of andere uitvoerenden op het podium plaats te laten nemen. Volgens de bestaande regels mogen er maximaal zes uitvoerenden op het podium staan, dat blijft zo.†

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het gebruik van vooraf opgenomen zangpartijen. De hoofdmelodie moet nog steeds live uitgevoerd worden. Achtergrondzangers die deels met de hoofdmelodie meezingen zullen dit dus ook live op het Eurovisiepodium moeten doen. Met deze voorwaarde moet voorkomen worden dat de achtergrondzangers op de band de leadzangers op oneigenlijke wijze ondersteunen. Zangpartijen die geen deel uitmaken van de hoofdmelodie mogen in 2021 wel vooraf opgenomen zijn.†

Na afloop van het festival van 2021 wordt het experiment geŽvalueerd en wordt een besluit genomen over hoe hier in de verdere toekomst mee wordt omgegaan.Terug naar het overzichtGepubliceerd op: 28-10-2020