Vier scenario's voor songfestival in 2021

De Eurovision Broadcasting Union heeft diverse malen laten weten dat het festival in 2021 hoe dan ook door zal gaan, ook als er dan nog steeds maatregelen nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op 18 september maakte de EBU bekend dat hiertoe vier scenario’s worden uitgewerkt:

Het is de bedoeling dat begin 2021 wordt besloten welk scenario het wordt. Mocht de situatie daarna alsnog veranderen hebben de producenten van het festival de ruimte van de EBU gekregen om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om het festival op een verantwoorde wijze te kunnen laten doorgaan. Terug naar het overzichtGepubliceerd op: 28-10-2020